Elbil: Dette tallet sier lite om hvor raskt bilen lader