Flere vil kjøpe deler av friområdet - alle fikk nei