Kommunen må ta risikoen: – Har krav på fristforlengelse