Tok til orde for seks-timersdag og regulering av dagligvarehandelen