Forslag om å lovfeste at unge ikke kan bosettes i sykehjem mot sin vilje

foto