Kommunen får støtte av Mattilsynet, men grunneier føler seg forskjellsbehandlet