Viderefører legevaktsamarbeidet med Kristiansand - men åpner for en fremtid med Birkenes og Grimstad

foto