Nesten halvparten hadde feil og mangler. De ønsker det var flere

foto