Underskrifter til støtte for Fossbekk-utbygging

foto