Kranglet med jernstang og hammer, promillekjøring med bil og båt og aggressiv oppførsel: Slik var politinatta

foto