Veivesenet: – Ikke lønnsomt å oppgradere til 4-felts motorvei

foto