Funn av gavebrev fra 1835 fører til ny behandling av utleie til puber

foto