Arbeiderpartiet heier fram flere heltidsstillinger

foto