Slagsmål, tyveri av Røde Kors-båt, støy og ruskjøring