Advarer mot kjøttetende bakterie langs kysten etter at badende har blitt alvorlig syke

foto