Søkt om tilbygg siden 1987 – fikk omsider gjennomslag