100 millioner i potten: Dette fikk Lillesand og Birkenes