Vil si nei til fradeling av nye tomter fordi det er boligfelt i nærheten

foto