Om å måtte betale for en tjeneste man ikke får

foto