Reddet havarist - anmeldte han så for ruskjøring

foto