Leserbrev: Vil et politisk skifte bli utløst relatert til manglende styring?