Så mange flyktninger bes Lillesand om å bosette

foto