Politikerne krevde å få saken til behandling. Administrasjonen tok den selv

foto