Nye skoleforslag: videre drift av Brentemoen og utvidelse av Tingsaker vurderes

foto