Fylket advarer mot hotellutvidelsen i Lillesand: Vurderer klage hvis kommunen sier ja