Ønsker seg oppvarmet gågate, men ikke trappetrinn og brostein

foto