Avviste økt kulturpott og tilleggsbevilgning til skolen

foto