Mange trafikkhendelser og flere ordensforstyrrelser