– Det er en krevende rolle å være pårørende, for man kan ikke velge den vekk