Brøt meldeplikten gjentatte ganger – nå må mannen sone i fengsel

foto