Skrantende klubbkasse – forventer betraktelig økning i driftsstøtte