Søkte om utvidelse av masseuttak – hadde ikke utslippstillatelse