Nok med 15 hus, mener hun: – Det er ikke ei veldig stor hei

foto