Uenighet om hummer - kommunen vil prøvefiske selv

foto