Innfører strengere tiltak på Sørlandet sykehus etter koronautbrudd

foto