Ja til fradeling mot administrasjonens innstilling