Ja til fradeling mot administrasjonens innstilling

foto