Rykket ut til flokk med geiter ved E18 i Lillesand