Rykket ut med væpnet politi etter trusler mot bud

foto