Dette er brevet til bystyret fra Horisont Eiendom

foto