Må trolig lage ny reguleringsplan før det kan søkes om ny byggetillatelse for turnhallen