– Naturkatastrofer og krig - er det mulig å finne håp i slike situasjoner?