Bruker over 20 millioner i året på ekstravakter, vikarer og overtid

foto