Meldte oppryddingen ferdig - kommunen svarer med tvangsmulkt