Søkelys på dårlig meldekultur: Sørlandet kommer bedre ut