Utfordrer skoleledelsen på trafikk-sikkerheten

foto