Mens Veronika står i fiskedam på 17. mai, tjener hun 2000 kroner på bunaden sin