Hva er det som provoserer Sørlandet med mangfold, fellesskap og like rettigheter for alle mennesker?

foto