Rådmannen får myndighet til å tilsette kommunalsjefer

foto