Fylkesmannen krever bolig-tillatelse omgjort

foto