100 milliarder i garantier og lån for å hjelpe kriserammede bedrifter